โครงสร้างการดำเนินงาน

                                                       sorasak

                                                               นายศรศักดิ์  อุระ
                                                        รก.หัวหน้างานยุทธศาสตร์ฯ
                                                     Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                                                โทร  :  42823

  nutjaree                                                                             kanittakun  
        นางนุชจรี   นรินยา                                                                                นางสาวขนิษฐกุล   คูณเมือง
     นักวิชาการวิทยาศาสตร์                                                                                 นักวิชาการวิทยาศาสตร์
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                       Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     โทร  :  061-9739398                                                                                      โทร  :  095-6696860