แผนที่ (Google MAP)

ดู คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ม.16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  

โทรศัพท์ 043-347057  โทรสาร 043-347058