ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

Professor Masayuki Hayashi เป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 Professor Masayuki Hayashi  บุคลากรชาวญี่ปุ่น สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ “The Third International Conference on Health 2018: All for Healthy and Smart Kids ภาคีร่วมใจ เด็กไทยสุขภาพดี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยมีสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่ง Professor Masayuki Hayashi  ได้บรรยายเรื่อง Preparing Children for the Future: The Lesson from Japan และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก 

ข่าวโดย : น.ส. ผุสดี ไกยวงษ์