ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกให้บริการผลงานด้านวิชาการในการรับใช้สังคม ณ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จ.ขอนแก่น

      เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ อาจารย์แอนโทนี คัสเธอร์ และ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ร่วมนำเสนอรายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศในงานวิจัยด้านการฟื้นฟูและแก้ปัญหายูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication) ในแหล่งน้ำจืด ซึ่งเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคม ในประเด็นที่น่าสนใจคือ การนำเสนอข้อมูล Phosphorus forms ในตะกอนดินจากบึงกี โดยใช้วิธี P-Sequential extraction ในการตรวจวัดค่า

 

ภาพ/ข่าวโดย : เทศบาลตำบลบ้านเป็ด และ ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์