ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ให้บริการวิชาการเพื่อสังคม รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนา “เวทีสถานการณ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพประชาชน”

      เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ออกให้บริการวิชาการเพื่อสังคมโดยได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรร่วมเสวนาหัวข้อ “สถานการณ์ ผลกระทบ และการบูรณาการในการป้องกันและรับมือปัญหา PM2.5” ในด้าน “นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ” ร่วมกับ รศ.ดร.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย จากคณะแพทยศาสตร์ มข. และ ผศ.ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.  
     ทั้งนี้จัดขึ้นในงาน การสัมมนา “เวทีสถานการณ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพประชาชน” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่นซึ่งจัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 10 จังหวัดขอนแก่น และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

ภาพบรรยากาศในงาน

เนื้อหาข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู
รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ