ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์บรรยายพิเศษ และ ถ่ายทอดประสบการณ์ การบริหารจัดการน้ำ

      ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.รุ่น 13 นายเจริญชัย ศิริคุณ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร และนายบุญรอด  ทันจันทึก ผู้จัดการ หจก.ขอนแก่นงานท่อ บรรยายพิเศษและถ่ายทอดประสบการณ์ “การบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำ และระดับท้องถิ่น” ให้กับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร สม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2562

ภาพประกอบข่าว

     

ข่าวโดย : อ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ