ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์นำผู้บริหารจากเมียนมา เข้าศึกษาดูงานแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย

      เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำ Dr. Than Lwin Tun ผู้อำนวยการ Department of Traditional Medicine, Ministry of Health and Sports ประเทศเมียนมา พร้อมด้วย Dr. Aung Kay Tu และ Dr. Nyunt Naing Thein เข้าศึกษาดูงานสมุนไพรไทยและแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน

ภาพ/ข่าว โดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์