ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

มข. ลงนาม MOU กับ Chindwin Technological University

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Chindwin Technological University ประเทศเมียนมา โดยมี Mr. Kyaw Htin Latt ซึ่งเป็น CEO ของ Chindwin Technological University เดินทางมาลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 5 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร โดยมี รศ. ดร . ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าวด้วย ทั้งนี้มีคณบดี รองคณบดีคณะต่างๆ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รองคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตการจัดการ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวด้วย

Chindwin Technological University ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา การขยายความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายกับหลายคณะวิชามากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศเมียนมา

ข่าว โดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์