ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศได้แก่ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอัฟกานิสถาน บังคลาเทศ เนปาล ติมอร์ เลสเต ญี่ปุ่น และปาปัวนิวกินี ได้เดินทางมาเข้าพบคารวะ และหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพ/ข่าว โดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์