ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

ผู้อำนวยการ USAC หารือความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 Dr. Alyssa Nota CEO หรือ President of USAC (University Studies Abroad Consortium) พร้อมด้วย คุณฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้อำนวยการโครงการยูแสคประเทศไทย เข้าพบ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ และการดูแลนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งปัจจุบันโครงการยูแสค มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีนโยบายขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคตอันใกล้ 

รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์