ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติเข้าพบหารือการจัดหลักสูตรฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นายพรทัต โพธินาม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ เข้าหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่องการจัดหลักสูตรอบรมในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับผู้เข้าอบรมทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมหารือ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล

ภาพ/ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์