ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์จาก 15 มหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงษ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์ได้แก่ Assoc. Prof. John F. Smith และ Mr. Antony C. Kuster ร่วมต้อนรับคณาจารย์จำนวน 15 ท่าน จาก 15 มหาวิทยาลัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้ส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้โครงการ Council on International Educational Exchange (CIEE) ซึ่งคณาจารย์คณะดังกล่าวได้เข้าเยี่ยมชมอาคารเรียน ห้องสมุด และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงได้หารือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป

รายงานข่าวโดย : น.ส. ผุสดี ไกยวงษ์