ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงน้องใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัด โครงการอบรมพี่เลี้ยงน้องใหม่ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษารุ่นพี่มีการวางแผนการดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไขปัญหาการรับน้องในปีที่ผ่านมา เพื่อให้การรับน้องใหม่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ประโยชน์และน่าประทับใจ #พี่เลี้ยงน้องใหม่ #รับน้องสร้างสรรค์

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : นายศรศักดิ์  อุระ