ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 รำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาล กีรติวรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีคณาจารย์, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาฯ เข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น

ภาพ : ขวัญหทัย สินเธาว์
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ