ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 1/2562 ในโครงการ CIEE

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยินดีต้อนรับและจัดปฐมนิเทศนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกา จำนวน 6 คน ในโครงการ Council on International Educational Exchange (CIEE) ประจำปีการศึกษา 1/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ, อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ และ อาจารย์แอนโทนี คัสเธอร์ ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว : ขวัญหทัย สินเธาว์
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ