ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาจาก FMU ประเทศญี่ปุ่น แลกเปลี่ยน ณ ม. ขอนแก่น

      นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Fukushima Medical University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2562 ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และคณาจารย์ ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนให้แก่คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในเช้าวันที่ 18 กันยายน 2562 และมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกับนักศึกษาไทยและนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นอกจากนี้คณะดังกล่าวยังได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

ภาพกิจกรรม

ภาพ/ข่าว โดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์