ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษานานาชาติ ศึกษาวิถีชุมชน ณ บ้านเชียง อุดรธานี

นักศึกษานานาชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ณ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 นักศึกษาชาวต่างชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา และเยอรมัน ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 18 คน เข้าศึกษาวิถีชุมชนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ บ้านเชียง แหล่งมรดกโลก จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 26-27  ตุลาคม 2556 โดยได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบ้านเชียง แหล่งขุดค้นจุดสำคัญ เช่น วัดโพธิ์ศรีใน บ้านไทพวน รวมถึงได้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าย้อมครามของชุมชนบ้านเชียง และเข้าเรียนการปั้นหม้อดินเผา และการวาดลายบนเครื่องปั้นดินเผา ก่อนที่จะเข้าพักที่โฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านเชียง 
             ในช่วงเย็นของวันที่ 26 ตุลาคม 2556 มีพิธีบายศรีสู่ขวัญซึ่งเป็นการต้อนรับและเรียกขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษา หลังจากนั้นมีการแสดงจากนักเรียน และกลุ่มแม่บ้าน รวมทั้งกลุ่มกลองยาวที่มาให้ความสนุกสนาน และร่วมรับประทานอาหารพื้นเมือง ก่อนที่นักศึกษาจะแนะนำตัวและมีการแสดงพิเศษให้กับชุมชนได้ชมกันอย่างสนุกสนาน ก่อนที่จะได้ทำบุญใส่บาตร และเดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเช้าวันที่ 27 ตุลาคม 2556
             คณะนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมกับความประทับใจในการต้อนรับของชุมชนบ้านเชียง รวมถึงการได้เรียนรู้วิถีชีวิตชองชุมชนบ้านเชียง ได้ทราบประวัติความเป็นมา และประวัติศาสตร์การขุดค้นพบแหล่งโบราณวัตถุที่มีอายุกว่า  5,000 ปี และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย
 
   
   
   
   
   
ภาพ/ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์