ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาเอกคู่ ร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเหตุเพลิงไหม้ ในการเรียนการสอนรายวิชาอัคคีภัยและการป้องกัน

วันที่ 19 เมษายน 2560 ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี จัดการเรียนการสอนโดยการสมมติสถานการณ์ซ้อมแผนฉุกเฉินเหตุเพลิงไหม้ ผ่านการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning (SCL)) ณ ลานชมพู ณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีการแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) ในวิชา 517 425 อัคคีภัยและการป้องกัน สำหรับนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาเอกคู่ (วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ภาพข่าวจาก Facebook โดย : ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี, รายงานโดย ศรศักดิ์ อุระ