ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) ร่วมอบรมความรู้เบื้องต้นในงานจราจรและการรักษาความปลอดภัย

วันที่ 27 เมษายน 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) ร่วมอบรมความรู้เบื้องต้นในงานจราจรและการรักษาความปลอดภัย ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เตรียมความพร้อมช่วยงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ปี 60 ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายเกษม ภูธรรมะหัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร เป็นวิทยากร และ นายสมปอง บุญตา  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจราจร และคณะผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจรเป็นวิทยากรภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาในการอบรมครั้งนี้ 

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : พรพิมล คะโยธา, ศรศักดิ์  อุระ