ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเอกคู่จำนวน 95 คน ร่วมทำกิจกรรม CSR และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดระยอง

ระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภารัตน์ โพธิ์ขี นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเอกคู่ จำนวน 95 คน ร่วมทำกิจกรรม CSR และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดระยอง โดยในวันที่ 27 เม.ย. 2560 นักศึกษาและอาจารย์ร่วมทำกิจกรรม CSR โดยการเก็บขยะทำความสะอาดป่าชายเลน ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยองและยังดำเนินกิจกรรมต่อยังพื้นที่บริเวณชายหาดหินขาว ที่ตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง อีกด้วย สำหรับหัวใจหลักของกิจกรรม CSR ในครั้งนี้คือ การทำกิจกรรมร่วมกัน,การทำงานเป็นทีม,สร้างความสามัคคี และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะและการทำความสะอาดพื้นที่ดังกล่าว ร่วมด้วยกิจกรรมสันทนาการที่ก่อให้เกิดความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม

ต่อมาวันที่ 28 เม.ย. 2560 นักศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการทำงานในที่สูง โดย บริษัท บลูสโคป จังหวัดระยอง ได้ให้เกียรติจัดวิทยากร และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงในการอบรม โดยฝึกอบรมจากสถานที่จริงและฝึกใช้อุปกรณ์จริงเช่น Safety harness , safety belt และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมในวันดังกล่าว

และในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภารัตน์ โพธิ์ขี นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรบและฝึกปฏิบัติดับเพลิงเบื้องต้น และระงับเหตุสารเคมี อันตรายรั่วไหล ณ ศูนย์บริการฝึกอบรมความปลอดภัยดับเพลิงและกู้ภัย ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบคุณ บริษัท ไออาร์พีซี และ วิทยากรทุกๆท่าน ที่มาให้ความรู้และฝึกสอนปฏิบัติ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าที่สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตการฝึกงาน และการทำงานในอนาคตต่อไป 

และ ในช่วงเย็นวันที่ 29 เม.ย. 2560 ได้มีการจัดกิจกรรม "พี่พบน้อง" โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภารัตน์ โพธิ์ขี ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่เสียสละกำลังกายและกำลังทรัพย์เพื่อให้เกิดกิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาเอกคู่ และร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองการใช้่ชีวิตนักศึกษา ในการนี้พี่ชัช ชัชวาล ปรัชญากาญจน์ ได้กล่าวถึงที่ในการรวมตัวของศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งเริ่มต้นจากพี่ชัช ชัชวาล ปรัชญากาญจน์ และพี่ชุม PH16 และมีน้องๆ ทีมงานที่เข้มแข็งอย่างอาร์ท Chan Chaiyaruk ตุ๋ม Kamp Hanat พี่วะ พี่อี๊ด โชค Chokchai Kanjana มน Mon Tha น้องแนน Na'nan Chanpapa อริสา ทวีวงศ์เจริญ กอล์ฟ GobGab Sulak ใหม่ Petwilai Chainamwan มิว Miw Kanokwan ใหม่ Mai Pc Teera Puipui Suttipor-n บอย บัน วะสอย ชาร์ป ชาติชาตรี มีบุญ อิ๋ว หว่าน โบว์ หนึ่ง และทีมงานศิษย์เก่าทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม # ขอบพระคุณพี่อู๊ด ฉัตรนุชัย สมบัติศรี (Chatnuchai Sombatsri) ในการประสานงานเรื่องสถานที่จัดงานและแนวคิดดีๆ สำหรับน้องๆ # ทำให้เห็นความเข้มแข็งของทีมงานศิษย์เก่าระยอง ที่รวมตัวกันอย่างดีมาก # ขอบคุณท่านอาจารย์ทรงราช เร่งประเสริฐ Songrach Tong Rengprasert สำหรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน # การแสดงของน้องๆ ประทับใจรุ่นพี่มาก # ขอให้รุ่นน้องทุกท่านร่วมกันสืบทอดกิจกรรมดีๆ ตลอดไป

ภาพกิจกรรม

ภาพ/ข่าว จาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โพสต์ข่าวโดย : Mook Mik และ  Wipharat Toum