ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สายงานอาชีพ

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สายงานอาชีพ  โดยเชิญ คุณเทพวรรณ์  เตรียมไธสง ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่สายงานอาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย”  ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมหลังจบการศึกษาในสายงานวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) และสายงานอาชีพทางเลือกอาชีพอื่น ๆ ทั้งนี้โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ภาพกิจกรรม

รายงานข่าวโดย : นายไพทูลย์   น้อยวังหิน