ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" แด่ท่านผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2561

      วันที่ 25 ก.ย. 2561 บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" แด่ท่านผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2561 ทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์(คณบดี), ผศ.ดร.สุวลี โล่วิรกรณ์, ผศ.ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์, รศ.ปาริชา นิพพานนทน์, รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ และ นายฉลาด นามวงษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมงานอย่างอบอุ่น

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ