ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

“ครบรอบ 40 ปี” วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในโอกาสครบรอบ 40 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมจัดงานทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 8 รูป ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคล และความร่มเย็นเป็นสุขของครอบครัวชาวสา’สุข ทุกๆท่านสืบไป

ข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ