ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คืนสู่เหย้า ชาวสา’สุข ประจำปี 2561

      วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ในภาคเย็น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาฯ จัดงาน “คืนสู่เหย้า ชาวสา’สุข ประจำปี 2561” ณ ลานชมพูฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และคณะศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากร ร่วมงานอย่างอบอุ่น บรรยากาศในงานดังกล่าวมีกิจกรรมการมอบรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ และศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2561 และการแสดงของชุมนุมดนตรีประจำคณะฯ และการรับชมวิดีโอ “เรื่องเล่าชาวชมพู” และคณะฯศิษย์เก่าร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อท่านคณบดี, อดีตคณบดี และคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการระดมทุนบริจาคเพื่อการศึกษา จากศิษย์เก่ารุ่นพี่สู่รุ่นน้องในปัจจุบัน หลังจากนั้นเป็นการแสดงดนตรีของวงสาสุขบันเทิงศิลป์ และร่วมสนุกสนานกันอย่างอบอุ่นระหว่างศิษย์เก่ารุ่นพี่และรุ่นน้อง อันยังไว้ซึ่งประเพณีอันดีงานของครอบครัวชาว สา’สุข สืบทอดไว้เป็นประจำทุกปี

ข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ