ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานโครงการ Sport day and Happy New Year 2019

      วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2561 กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานโครงการ Sport day and Happy New Year 2019 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานภายในคณะฯ เข้าร่วมอย่างสนุกสนานและสามัคคีฉันพี่น้องชาวสา’สุข ในงานดังกล่าวโดยมี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี เป็นประธานเปิดงานโครงการ และ รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ ทั้งนี้โดยมีกิจกรรมในภาคเช้าและภาคเย็น โดยภาคเช้าเป็นการแข่งขันกีฬามหาสนุกระหว่างคณาจารย์และบุคลากร และภาคเย็นมีการลงทะเบียนและรับของขวัญปีใหม่จากคณะฯ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี กล่าวให้โอวาสและอวยพรปีใหม่แก่คณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลังจากนั้นเป็นการจับรางวัลของขวัญปีใหม่จากผู้ใหญ่ใจดีภายในคณะฯ และกิจกรรมการมีส่วนร่วมอย่างสนุกสนาน และยินดีปรีดาของคณาจารย์และบุคลากรตลอดงาน

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ