ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์คว้า 2 รางวัล

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ในงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ นายอณัชปกร สาระรัตน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงาน โอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ด้านการบริหารงานดีเด่น สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ" จากท่าน สุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

และในงานดังกล่าวคณะสาธารณสุขศาสตร์โดย รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร นำบุคลากรหน่วยการคลังและพัสดุ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ "คณะที่มีผลการปฏิบัติการด้านการคลังและพัสดุระดับดีมาก ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2560" จาก รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

โพสต์โดย : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกฤทธิ์ ถ่ายภาพ