ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดกระทง มข.

ความภูมิใจที่หาไม่ได้ในห้องเรียน กับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดกระทงใหญ่ ประเภทอนุรักษ์ งานสีฐานเฟสติวัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 คณะสาธารสุขศาสตร์ ได้รับเชิญให้เข้ารับมอบถ้วยรางวัล และเงินสดจำนวน 5,000 บาท  ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดกระทงใหญ่ (ประเภทอนุรักษ์) ในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 ซึ่งมอบโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และมี รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าว ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถึงแม้คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 แต่รางวัลดังกล่าวได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นอย่างมาก ไม่ใช่ที่ถ้วยรางวัล หรือเงินรางวัลที่ได้รับ แต่เป็นสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนำไปสู่ทักษะพื้นฐานในการใช้ชีวิต ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ปลูกฝังให้กับนักศึกษาทุกรุ่น ว่าจงตั้งใจทำในทุกสิ่งที่ทำ ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร สิ่งที่เราได้เรียนรู้ต่างหากคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

นายธันยนิษฐ์ ศรีลาวงศ์ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 กล่าวว่า “ตั้งแต่ผมเริ่มเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในปี พ.ศ. 2560 ผมก็ได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะและมหาวิทยาลัย หนึ่งในนั้น คือกิจกรรมลอยกระทง ซึ่งในปีนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ก็ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กระทงขนาดใหญ่ ประเภทอนุรักษ์ และปีต่อมาในปี พ.ศ. 2561 คณะของเราก็ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จึงถือว่าใน ปี พ.ศ. 2562 นี้ทางสโมสรนักศึกษา   มีความกดดันและความคาดหวังค่อนข้างสูง ทางทีมงานได้มีการประชุมกันหลายรอบเพื่อที่จะรังสรรค์กระทงขนาดใหญ่ ประเภทอนุรักษ์ขึ้นมา เป็นการท้าทายกับแนวคิดใหม่ของผู้จัดงานในเรื่อง บุญสมมาบูชานาค แนวคิดกระทงของเราได้แรงบันดาลจากสีของคณะฯ คือเราจะเน้นดอกไม้ที่มีสีชมพู ซึ่งเป็นสีประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และมีการร้อยดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงถึงการสักการะพญานาคและขอขมาพระแม่คงคาในการทำกระทงครั้งนี้ ทีมงานต้องขอขอบคุณน้องๆ ชั้นปี 1 ชั้นปีที่ 2 เพื่อนชั้นปีที่ 3 พี่ๆ ชั้นปีที่ 4 ทั้งหมดประมาณ 70 คน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการทำกระทงในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งพวกเราได้มีเวลาที่จำกัดในการกระทงเป็นอย่างมาก ซึ่งเราทำไปเพียง 11 วัน ซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่น้อยและกระชั้นชิดมาก เนื่องด้วยจากระยะเวลาหลังจากกิจกรรมต่าง ๆ  และความสดของใบตอง ในแต่ละวันก็มีน้องๆ สลับกันมาช่วยกันทำกระทงโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียน ช่วงเวลา 19.00 น.–22.00 น. รางวัลนี้สำคัญมากกับพวกเรา เพราะเป็นความภูมิใจของพวกเรา ที่จะได้โชว์ผลงาน โชว์ศักยภาพของพวกเราคณะเล็กๆ ออกมาให้ทุกคนได้เห็น”

นอกจากนี้ นางสาวศศิธร เขี่ยงถุ่ง นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) ชั้นปีที่ 2 ยังได้กล่าวถึงการทำกระทงในปีนี้ว่า “เราเริ่มออกแบบกระทงในการประกวดและแห่ขบวนในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ประมาณกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเราต้องทำกระทงให้เสร็จก่อนเวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เพื่อที่จะได้นำกระทงไปขึ้นรถในขบวนแห่กระทง บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการทำกระทงในปีนี้ เราได้ใช้เวลาในการออกแบบ แก้ไขรูปแบบกระทงและเขียนสิ่งของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำกระทงให้เสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์ กระทงของเราที่ออกแบบสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ สีชมพูของดอกกล้วยไม้ที่เป็นสีประจำคณะฯ และความอ่อนโยนของพวกเราชาวสาธารณสุขศาสตร์ผ่านการร้อยเรียงดอกไม้และความประณีต  ในการทำกระทงนี้ขึ้นมา เราใช้พานธูปเทียนแพในการขอขมาและบูชาพระแม่คงคาซึ่งตอนนั้นคิดออกแบบกระทงช่วยกันกับพี่ปี 3 อยู่สองคน ถามกันตลอดว่าเราจะทำสำเร็จไหม คนเรามีน้อย ช่วงนี้มันใกล้จะสอบแล้ว แต่เราก็ทำมันจนสำเร็จ เราเริ่มซื้ออุปกรณ์และเริ่มทำโครงในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นช่วงที่ต้องนอนห้องสโมสรนักศึกษาคณะฯ มันเป็นความกดดัน เพราะไม่เคยทำงานใหญ่และได้รับผิดชอบงานคณะฯ แบบนี้มาก่อน ในการที่ต้องไปซื้อใบตองในเมืองขอนแก่น ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ใบตองขาดตลาด

และใบตองที่เราจะใช้มันมีไม่พอ ต้องโทรไปสั่งแม่ค้าไว้ตั้งแต่ตอนเย็นและต้องไปเอาใบตองประมาณตี 2 ของแต่ละวันจนถึงวันสุดท้ายที่จะทำกระทง ดอกไม้สดที่จะใช้ก็ขาดตลาด ตอนนั้นคือมีอะไรก็ใช้แทนกันไปก่อน อุปสรรคในการทำกระทงในครั้งนี้เยอะมาก หนึ่งคือเราไม่มีรถยนต์ที่จะไปซื้อของ เราต้องขับรถจักรยานยนต์เข้าไปในเมืองตอนตีสองเพื่อที่จะไปเอาใบตองมาทำกระทง ตอนเช้าของแต่ละวันก็ต้องกลับเข้าในเมืองไปเอาดอกไม้สดอีก สองคือคนคณะฯ เรามีจำนวนน้อย คณะฯ เราเป็นคณะเล็กๆ แต่ดีที่เราประชาสัมพันธ์เพื่อนๆ พี่ๆ ก็มาช่วยทำ มาอยู่เป็นเพื่อนจนเช้าในแต่ละวัน ขอบคุณจริงๆ ค่ะ สามคือใบตองเป็นของสด เราเตรียมงานที่เป็นใบตองไว้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา กว่าจะถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ใบตองก็เริ่มช้ำและเป็นรอยดำเราก็ได้เอาทิ้งแล้วทำใหม่เนื่องจากประสบการณ์ในการทำงานใบตองเรายังไม่มากพอ เราภูมิใจในรางวัลนี้ค่ะ เพราะเรามองย้อนกลับไปแล้วเห็นถึงความตั้งใจ ความพยายามของตัวเองและความพยายามของเพื่อนๆ พี่ๆ ที่มาช่วยกันทำกระทงและทำกระทงให้เสร็จทันเวลา จากที่เหนื่อยๆ ก็หายเหนื่อยทันทีเมื่อเห็นประกาศผลการประกวดกระทงจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิใจที่เราได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะเล็กๆ ของพวกเราค่ะ และขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านที่ช่วยให้คำปรึกษา ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ช่วยกันทำกระทงในปีนี้ค่ะ”

ข่าวโดย : สโมสรนักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพโดย : คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

ภาพกิจกรรมข่าว

ข่าวโดย : สโมสรนักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพโดย : คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา