ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ คว้ารางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1 กระทงขนาดใหญ่ ประเภทสวยงาม" ในการประกวดกระทงในงาน Sithan KKU Festival 2019"

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 ทีมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กระทงขนาดใหญ่ ประเภทสวยงาม ในการประกวดกระทง ในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค Sithan KKU Festival 2019"  โดยในงานดังกล่าวมีขบวนแห่กระทงที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ งดงาม  และมีชุมชนต่างๆ จัดขบวนส่งเสริมวัฒนธรรมมาร่วมขบวนแห่อย่างงดงาม  และมีพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง  โดยมี  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน   ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด  และมี รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ณ เวทีริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ
ภาพโดย : กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะฯ