ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรภายในคณะฯ ในธีมงาน "Merry Christmas And Happy New Year 2020"

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรภายในคณะฯ นำโดยคณะผู้บริหาร รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี และรองคณบดีทุกฝ่าย คณาจารย์และบุคลากร ร่วมกิจกรรมในธีมงาน "Merry Christmas And Happy New Year 2020" โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ในภาคกลางวัน อันได้แก่ กิจกรรมกีฬาฮาเฮ หลากหลายกีฬา สร้างความสนุกสนานและผ่อนคลายให้กับบุคลากรเป็นอย่างดี และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

และในภาคเย็นมีกิจกรรมการแสดงจากลูกหลานบุคลากร และการแสดงของบุคลากรสายอาจารย์และสายสนับสนุนให้ได้รับชมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับฉลากของขวัญรางวัลจากคณะฯ และรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดี และการสังสรรค์ร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน โดยมีคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมอย่างคับคั่ง โดยบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความชื่นมื่นและอบอุ่นจากครอบครัวเราชาวสาธารณสุขศาสตร์ ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรภายในคณะที่มุ่งมั่นในการทำงานมาตลอดปี และถือเป็นการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2563 อีกด้วย

   
   
   
   
   
   
   
   

ข่าว/ภาพโดย : ศรศักดิ์ อุระ, เอกฤทธิ์ ปทุมพร