ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 56 ปี

วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, ผศ.ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ น.ส.จิดาภา พลางวัน ผอ.กองบริหารงาน พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 56 ปี และในช่วงสายวันเดียวกัน ได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าให้พี่น้อง กองละ 1,000 บาท โดยมี หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ อาคารสิริคุณากร ทั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมถวายเป็นปัจจัยรวมทั้งสิ้น 40,299 บาท

ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์