ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณบดี พร้อมบุคลากรเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาพนักงาน ครบรอบ 4 ปี

เช้าวันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาพนักงาน ครบรอบ 4 ปี และร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรของสภาฯ ณ ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ โดย : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกกฤทธิ์ ปทุมพร