ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ความสำคัญกับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่ 19 มีนาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ความสำคัญกับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยคณบดีมอบหมายให้ รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร และ นางสาวจิดาภา พลางวัน รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ชี้แจงทำความเข้าใจ กำหนดวางแผนการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร และการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของภาครัฐต่อไป

ข่าวโดย : กรุณา โสฬสจินดา
รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ