ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ห่วงใยบุคลากร จัดตั้งตู้แบ่งปัน คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ น.ส.จิดาภา พลางวัน ผอ.กองบริหารงาน พร้อมบุคลากร ร่วมจัดตั้ง “ตู้แบ่งปัน” ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ บริเวณลานชมพู เพื่อเป็นจุดแบ่งปันอาหารเครื่องดื่ม เครืองอุปโภค บริโภค หรือยารักษาโรค และอื่นๆ ตามกำลังทรัพย์ผู้ประสงค์แบ่งปันให้กับผู้ที่ประสบปัญหาอันเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร,นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป สามารถหยิบไปตามสมควรเพื่อการดำรงชีวิตในประจำวันได้ ด้วยสโลแกนที่ว่า “หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีให้ใส่ตู้แบ่งปัน”

ภาพ/ข่าว โดย : ศรศักดิ์ อุระ