ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ของแสดงความเสียใจ กับครอบครัว "อาจารย์ ดร.รัฐพล ไกรกลาง"

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ของแสดงความเสียใจ กับครอบครัว อาจารย์ ดร.รัฐพล ไกรกลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารสาธารณสุขฯ ด้วยการจากไปของบิดา ร.ต.เปลื้อง ไกรกลาง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา
โดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมบุคลากรร่วมงานฌาปนกิจ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ วัดหงษาราม หัวทะเล ต.ในมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.