ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2563 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช” รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ บริเวณวงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ รัชกาลที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      

ภาพ/ข่าว : เพจ Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข./ ผู้โพสต์ : LP Kwanhathai Lookpong