ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์มอบต้นเงินกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ เป็นตัวแทนในการมอบต้นเงินกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี2564 ซึ่งจะนำไปทอดถวายในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดป่าภูตะคาม ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร