ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 43 ปี

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ในโอกาสครบรอบ 43 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมจัดงานทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคล และความร่มเย็นเป็นสุขของครอบครัวชาวสา’สุข ทุกๆท่านสืบไป

   
   

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร