กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

ม่วนซื่น สำราญ สงกรานต์ สา’สุข

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นำโดยนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกันจัดประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว ประจำปี 2560 ในงาน“ม่วนซื่น สำราญ สงกรานต์ สา’สุข” ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ เป็นประธานเปิดในพิธี และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย

   
   
   
   
   

ภาพโดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ