กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ส่งมอบดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) สมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นจำนวน 999 ดอก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยหัวหน้าสำนักงานคณบดี นายอณัชปกร สาระรัตน์ และคณะฯ ส่งมอบดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) ที่ร่วมกันประดิษฐ์โดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เป็นจำนวน 999 ดอก ส่งมอบสมทบมหาวิยาลัยขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ต่อไป

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ