กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

องค์การจัดการน้ำเสียฯ ร่วมกับ สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม และคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจรเผยแพร่ภารกิจการปฏิบัติงานเทคนิคการบำบัดน้ำเสีย ในหัวข้อ “เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างวินัยคนในชาติ”

องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร เผยแพร่ภารกิจการปฏิบัติงานเทคนิคการบำบัดน้ำเสีย ในหัวข้อ เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างวินัยคนในชาติ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ‎