กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

ชื่นชมและยินดีกับสโมสรนักศึกษา,นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ โอกาสได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” ในการประกวดกระทงขนาดใหญ่ ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับสโมสรนักศึกษา,นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกันในทุกภาคส่วน ผลให้ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" ในการประกวดกระทงขนาดใหญ่ ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม(รับถ้วยรางวัลจากพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี) ทั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นในงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ”(Sithan KKU Festival 2017) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 จัดโดยสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ