กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

“ครบรอบ 39 ปี” วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย นายอณัชปกร สาระรัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี นำบุคลากร ร่วมจัดงานทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแต่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป       ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และคณะผู้บริหารฯ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมงานพิธีทำบุญ ในครั้งนี้

นอกจากการจัดงานทำบุญแล้ว ในโอกาส “ครอบรอบ 39 ปี” นี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังได้จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และ งานวัน “คืนสู่เหย้าชาว สา’สุข ประจำปี 2560” ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 อีกด้วย

ถ่ายภาพโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ