ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ สุดเจ๋ง ได้รับเชิญนำเสนอผลงานด้านวิชาการ ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วท.ม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้รับเชิญให้นำเสนอหัวข้อ “การยศาสตร์: Ergonomics” และเป็นผู้ดำเนินรายการนำเสนอผลงาน พร้อมได้นำ น.ส.เสาวภา ห้วยจันทร์ และ น.ส.จุรีภรณ์ แก้วจันดา นักศึกษาหลักสูตร วท.ม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ นายธวัชชัย ดาเชิงเขา นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต นำเสนองานวิจัย (Poster Presentation) ในงาน "2nd Asain Network of Occupational Hygiene Conference: ANOH-CON2017" ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560

ภาพกิจกรรม

รายงานข่าวโดย : นายธวัชชัยดาเชิงเขา นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต