ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

โครงการ CIEE: Council On International Educational Exchange ภายใต้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบเงินบริจาคน้ำท่วมแก่ชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ และ อาจารย์Anthony C. Kuster เป็นตัวแทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ และจากองค์กรแลกเปลี่ยนการศึกษาต่างประเทศ CIEE มอบเงินบริจาคให้กับหมู่บ้านบึงอีเฒ่า และ หมู่บ้านท่าแก ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ชุมชนแห่งนี้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงเดือนตุลาคม และ พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ในช่วงเวลานั้นนักศึกษาแลกเปลี่ยน CIEE จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าไปเรียนรู้และพักอยู่ในชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา 510101 : Community public health และ 510103 : Public health field practicum นักศึกษาได้จัดโครงการการฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วม โดยการเข้าไปทำความสะอาดชุมชนในวันที่ 4 และ 5 ธันวาคม 2560 อีกทั้งยังช่วยทาสีศาลากลางหมู่บ้านใหม่ ซื้อโต๊ะและช่วยปลูกผัก ปลูกดอกไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หลังจากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมที่ผ่านมา นอกจากนี้นักเรียนยังได้จัดแคมเปญระดมทุนออนไลน์เพื่อสมทบทุนฟื้นฟูชุมชน การระดมทุนออนไลน์นี้รวบรวมเงินบริจาคมากกว่า 200 เหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ CIEE ได้เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคนี้ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยชุมชนมีแผนจะใช้เงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ที่ศูนย์ชุมชนและสนับสนุนธุรกิจโฮมสเตย์ที่กำลังเติบโตในชุมชน 

ท้ายนี้ ตัวแทนชุมชนได้แสดงความขอบคุณแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์และนักศึกษา CIEE ที่ให้การสนับสนุนตลอดมา

ภาพ/ข่าวโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์