ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ต้อนรับอาคันตุกะจาก Fukui University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะอาคันตุกะจากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Professor Katsuji Onoda จาก Fukui University พร้อมด้วย Mr. Wataru Ikezaki และ Mr. Kenji Ohashi จากบริษัท Eiken Chemical ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคณะดังกล่าวได้เดินทางมาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์