กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมขบวนแห่พุทธบูชา บุญเดือน 5 ม. ขอนแก่น และจัดงานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรคณาจารย์ผู้อาวุโส เนื่องในวันปีใหม่ไทย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นำโดย อาจารย์ ดร.ฤทธิ์รงค์ จังโกฏิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับมอบหมายจากคณบดี นำนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมขบวนแห่ งานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริเวณบึงสีฐาน โดยแต่ละคณะวิชาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างครึกครื้น และในปีนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกันแต่งชุดไทยย้อนยุคเข้าร่วมขบวนแห่อย่างพร้อมเพรียงกัน ในช่วงเวลา 15.30 น. ของวันเดียวกัน สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในวันปีใหม่ไทย มีนักศึกษาทุกระดับและทุกชั้นปีเข้าร่วมรดน้ำขอพรคณาจารย์ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความอบอุ่นและชื่นมื่นตลอดทั้งวัน 

   
   
   
   

ถ่ายภาพ : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์