ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 56 ปี

วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, ผศ.ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ น.ส.จิดาภา พลางวัน ผอ.กองบริหารงาน พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 56 ปี และในช่วงสายวันเดียวกัน ได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าให้พี่น้อง กองละ 1,000 บาท โดยมี หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ อาคารสิริคุณากร ทั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมถวายเป็นปัจจัยรวมทั้งสิ้น 40,299 บาท

ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะฯ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสาธารณสุขศาตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ทบทวน SWOT, กำหนดกลยุทธ์/โครงการ ในแผนยุทธศาสตร์การบริหาร ปีงบประมาณ 2563 - 2566 และ นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย โดยได้มีการแบ่งกลุ่มย่อย และระดมสมองเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มบริหารจัดการ (ฝ่ายสนับสนุน)

2. กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

3. กลุ่มด้านการจัดการเรียนการสอน

ภาพบรรยากาศ

ภาพ/ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกฤทธิ์ ปทุมพร
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มข. และรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประจำคณะ และรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2562 ทั้ง 4 ท่าน

.: นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ (ศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์)

.: นายสมาน พรวิเศษศิริกุล (ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มข. รุ่นที่ 19 คณะสาธารณสุขศาสตร์)

.: นายสนอง มะลัยขวัญ (ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มข. รุ่นที่ 24 คณะสาธารณสุขศาสตร์)

.: นายเทพวรรณ์ เตียมไธสง (ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มข. รุ่นที่ 37 คณะสาธารณสุขศาสตร์)

ภาพบรรยากาศในงาน

ข่าว/ภาพ โดย : ศรศักดิ์ อุระ, เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรภายในคณะฯ ในธีมงาน "Merry Christmas And Happy New Year 2020"

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรภายในคณะฯ นำโดยคณะผู้บริหาร รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี และรองคณบดีทุกฝ่าย คณาจารย์และบุคลากร ร่วมกิจกรรมในธีมงาน "Merry Christmas And Happy New Year 2020" โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ในภาคกลางวัน อันได้แก่ กิจกรรมกีฬาฮาเฮ หลากหลายกีฬา สร้างความสนุกสนานและผ่อนคลายให้กับบุคลากรเป็นอย่างดี และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

และในภาคเย็นมีกิจกรรมการแสดงจากลูกหลานบุคลากร และการแสดงของบุคลากรสายอาจารย์และสายสนับสนุนให้ได้รับชมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับฉลากของขวัญรางวัลจากคณะฯ และรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดี และการสังสรรค์ร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน โดยมีคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมอย่างคับคั่ง โดยบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความชื่นมื่นและอบอุ่นจากครอบครัวเราชาวสาธารณสุขศาสตร์ ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรภายในคณะที่มุ่งมั่นในการทำงานมาตลอดปี และถือเป็นการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2563 อีกด้วย

   
   
   
   
   
   
   
   

ข่าว/ภาพโดย : ศรศักดิ์ อุระ, เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดกระทง มข.

ความภูมิใจที่หาไม่ได้ในห้องเรียน กับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดกระทงใหญ่ ประเภทอนุรักษ์ งานสีฐานเฟสติวัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 คณะสาธารสุขศาสตร์ ได้รับเชิญให้เข้ารับมอบถ้วยรางวัล และเงินสดจำนวน 5,000 บาท  ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดกระทงใหญ่ (ประเภทอนุรักษ์) ในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 ซึ่งมอบโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และมี รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าว ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถึงแม้คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 แต่รางวัลดังกล่าวได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นอย่างมาก ไม่ใช่ที่ถ้วยรางวัล หรือเงินรางวัลที่ได้รับ แต่เป็นสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนำไปสู่ทักษะพื้นฐานในการใช้ชีวิต ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ปลูกฝังให้กับนักศึกษาทุกรุ่น ว่าจงตั้งใจทำในทุกสิ่งที่ทำ ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร สิ่งที่เราได้เรียนรู้ต่างหากคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

นายธันยนิษฐ์ ศรีลาวงศ์ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 กล่าวว่า “ตั้งแต่ผมเริ่มเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในปี พ.ศ. 2560 ผมก็ได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะและมหาวิทยาลัย หนึ่งในนั้น คือกิจกรรมลอยกระทง ซึ่งในปีนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ก็ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กระทงขนาดใหญ่ ประเภทอนุรักษ์ และปีต่อมาในปี พ.ศ. 2561 คณะของเราก็ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จึงถือว่าใน ปี พ.ศ. 2562 นี้ทางสโมสรนักศึกษา   มีความกดดันและความคาดหวังค่อนข้างสูง ทางทีมงานได้มีการประชุมกันหลายรอบเพื่อที่จะรังสรรค์กระทงขนาดใหญ่ ประเภทอนุรักษ์ขึ้นมา เป็นการท้าทายกับแนวคิดใหม่ของผู้จัดงานในเรื่อง บุญสมมาบูชานาค แนวคิดกระทงของเราได้แรงบันดาลจากสีของคณะฯ คือเราจะเน้นดอกไม้ที่มีสีชมพู ซึ่งเป็นสีประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และมีการร้อยดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงถึงการสักการะพญานาคและขอขมาพระแม่คงคาในการทำกระทงครั้งนี้ ทีมงานต้องขอขอบคุณน้องๆ ชั้นปี 1 ชั้นปีที่ 2 เพื่อนชั้นปีที่ 3 พี่ๆ ชั้นปีที่ 4 ทั้งหมดประมาณ 70 คน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการทำกระทงในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งพวกเราได้มีเวลาที่จำกัดในการกระทงเป็นอย่างมาก ซึ่งเราทำไปเพียง 11 วัน ซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่น้อยและกระชั้นชิดมาก เนื่องด้วยจากระยะเวลาหลังจากกิจกรรมต่าง ๆ  และความสดของใบตอง ในแต่ละวันก็มีน้องๆ สลับกันมาช่วยกันทำกระทงโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียน ช่วงเวลา 19.00 น.–22.00 น. รางวัลนี้สำคัญมากกับพวกเรา เพราะเป็นความภูมิใจของพวกเรา ที่จะได้โชว์ผลงาน โชว์ศักยภาพของพวกเราคณะเล็กๆ ออกมาให้ทุกคนได้เห็น”

นอกจากนี้ นางสาวศศิธร เขี่ยงถุ่ง นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) ชั้นปีที่ 2 ยังได้กล่าวถึงการทำกระทงในปีนี้ว่า “เราเริ่มออกแบบกระทงในการประกวดและแห่ขบวนในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ประมาณกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเราต้องทำกระทงให้เสร็จก่อนเวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เพื่อที่จะได้นำกระทงไปขึ้นรถในขบวนแห่กระทง บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการทำกระทงในปีนี้ เราได้ใช้เวลาในการออกแบบ แก้ไขรูปแบบกระทงและเขียนสิ่งของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำกระทงให้เสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์ กระทงของเราที่ออกแบบสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ สีชมพูของดอกกล้วยไม้ที่เป็นสีประจำคณะฯ และความอ่อนโยนของพวกเราชาวสาธารณสุขศาสตร์ผ่านการร้อยเรียงดอกไม้และความประณีต  ในการทำกระทงนี้ขึ้นมา เราใช้พานธูปเทียนแพในการขอขมาและบูชาพระแม่คงคาซึ่งตอนนั้นคิดออกแบบกระทงช่วยกันกับพี่ปี 3 อยู่สองคน ถามกันตลอดว่าเราจะทำสำเร็จไหม คนเรามีน้อย ช่วงนี้มันใกล้จะสอบแล้ว แต่เราก็ทำมันจนสำเร็จ เราเริ่มซื้ออุปกรณ์และเริ่มทำโครงในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นช่วงที่ต้องนอนห้องสโมสรนักศึกษาคณะฯ มันเป็นความกดดัน เพราะไม่เคยทำงานใหญ่และได้รับผิดชอบงานคณะฯ แบบนี้มาก่อน ในการที่ต้องไปซื้อใบตองในเมืองขอนแก่น ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ใบตองขาดตลาด

และใบตองที่เราจะใช้มันมีไม่พอ ต้องโทรไปสั่งแม่ค้าไว้ตั้งแต่ตอนเย็นและต้องไปเอาใบตองประมาณตี 2 ของแต่ละวันจนถึงวันสุดท้ายที่จะทำกระทง ดอกไม้สดที่จะใช้ก็ขาดตลาด ตอนนั้นคือมีอะไรก็ใช้แทนกันไปก่อน อุปสรรคในการทำกระทงในครั้งนี้เยอะมาก หนึ่งคือเราไม่มีรถยนต์ที่จะไปซื้อของ เราต้องขับรถจักรยานยนต์เข้าไปในเมืองตอนตีสองเพื่อที่จะไปเอาใบตองมาทำกระทง ตอนเช้าของแต่ละวันก็ต้องกลับเข้าในเมืองไปเอาดอกไม้สดอีก สองคือคนคณะฯ เรามีจำนวนน้อย คณะฯ เราเป็นคณะเล็กๆ แต่ดีที่เราประชาสัมพันธ์เพื่อนๆ พี่ๆ ก็มาช่วยทำ มาอยู่เป็นเพื่อนจนเช้าในแต่ละวัน ขอบคุณจริงๆ ค่ะ สามคือใบตองเป็นของสด เราเตรียมงานที่เป็นใบตองไว้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา กว่าจะถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ใบตองก็เริ่มช้ำและเป็นรอยดำเราก็ได้เอาทิ้งแล้วทำใหม่เนื่องจากประสบการณ์ในการทำงานใบตองเรายังไม่มากพอ เราภูมิใจในรางวัลนี้ค่ะ เพราะเรามองย้อนกลับไปแล้วเห็นถึงความตั้งใจ ความพยายามของตัวเองและความพยายามของเพื่อนๆ พี่ๆ ที่มาช่วยกันทำกระทงและทำกระทงให้เสร็จทันเวลา จากที่เหนื่อยๆ ก็หายเหนื่อยทันทีเมื่อเห็นประกาศผลการประกวดกระทงจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิใจที่เราได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะเล็กๆ ของพวกเราค่ะ และขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านที่ช่วยให้คำปรึกษา ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ช่วยกันทำกระทงในปีนี้ค่ะ”

ข่าวโดย : สโมสรนักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพโดย : คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

ภาพกิจกรรมข่าว

ข่าวโดย : สโมสรนักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพโดย : คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ แสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยม

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมซักซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 158 คน พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิตเกียรตินิยม จำนวน 61 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาร่วม มอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิตเกียรตินิยม และถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิต นอกจากนี้แล้ว วันที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้จัดกิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตร่วมกับคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน อีกทั้งได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีในคืนวันเดียวกัน

ข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์