ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ชื่นชม “น.ส.น้ำเพชร จำปาทอง” นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับ "..น้ำเพชร จำปาทอง" นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ ในโอกาสได้รับ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 31/2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ ศาสตราจารย์ ดร.มาลินี เหล่าไพบูลย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อ้างอิง: https://app.gs.kku.ac.th/gs/regulation_notice/show/1/2562/31

บทความวิจัย: https://bmcneurol.biomedcentral.com/…/10.…/s12883-018-1032-5

ข่าวโดย : .ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมใจร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม งานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

      วันที่ 22 มกราคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า จำนวน 50 คน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2561 โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในรอบที่ 2 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนับเป็นวันแรกของกำหนดการสวดพระอภิธรรมในพิธีฯ

      ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าวางดอกไม้จันทน์ได้ตั้งแต่วันที่ 22-28 มกราคม 2562 ทั้งที่ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก โดยเปิดให้วางได้ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. และที่ฌาปนสถานชั่วคราว วัดหนองแวงพระอารามหลวง (บริเวณพุทธมณฑลอีสานขอนแก่น) ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. และสามารถเข้าร่วมพิธีสวดอิธรรมได้ในวันที่ 22-28 มกราคม 2562 โดยมีทั้งหมด 4 รอบคือ รอบที่ 1 เวลา 10.00 น. สวดพระพุทธมนต์ รอบที่ 2 เวลา 14.00 น. สวดพระอภิธรรม รอบที่ 3 เวลา 17.00 น. สวดพระอภิธรรม รอบที่ 4 เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพบรรยากาศในงานพิธีฯ

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานโครงการ Sport day and Happy New Year 2019

      วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2561 กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานโครงการ Sport day and Happy New Year 2019 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานภายในคณะฯ เข้าร่วมอย่างสนุกสนานและสามัคคีฉันพี่น้องชาวสา’สุข ในงานดังกล่าวโดยมี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี เป็นประธานเปิดงานโครงการ และ รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ ทั้งนี้โดยมีกิจกรรมในภาคเช้าและภาคเย็น โดยภาคเช้าเป็นการแข่งขันกีฬามหาสนุกระหว่างคณาจารย์และบุคลากร และภาคเย็นมีการลงทะเบียนและรับของขวัญปีใหม่จากคณะฯ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี กล่าวให้โอวาสและอวยพรปีใหม่แก่คณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลังจากนั้นเป็นการจับรางวัลของขวัญปีใหม่จากผู้ใหญ่ใจดีภายในคณะฯ และกิจกรรมการมีส่วนร่วมอย่างสนุกสนาน และยินดีปรีดาของคณาจารย์และบุคลากรตลอดงาน

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษาฯ

      วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณบดี และคณะฯ เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิระวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากร ยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยการเข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ นั้น เป็นความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) โดยทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้ตกลงทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงาน EdPEx ต่อไป

ภาพกิจกรร

 

ข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ

 

คืนสู่เหย้า ชาวสา’สุข ประจำปี 2561

      วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ในภาคเย็น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาฯ จัดงาน “คืนสู่เหย้า ชาวสา’สุข ประจำปี 2561” ณ ลานชมพูฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และคณะศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากร ร่วมงานอย่างอบอุ่น บรรยากาศในงานดังกล่าวมีกิจกรรมการมอบรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ และศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2561 และการแสดงของชุมนุมดนตรีประจำคณะฯ และการรับชมวิดีโอ “เรื่องเล่าชาวชมพู” และคณะฯศิษย์เก่าร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อท่านคณบดี, อดีตคณบดี และคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการระดมทุนบริจาคเพื่อการศึกษา จากศิษย์เก่ารุ่นพี่สู่รุ่นน้องในปัจจุบัน หลังจากนั้นเป็นการแสดงดนตรีของวงสาสุขบันเทิงศิลป์ และร่วมสนุกสนานกันอย่างอบอุ่นระหว่างศิษย์เก่ารุ่นพี่และรุ่นน้อง อันยังไว้ซึ่งประเพณีอันดีงานของครอบครัวชาว สา’สุข สืบทอดไว้เป็นประจำทุกปี

ข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ     

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดคลินิกการแพทย์แผนไทย

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดพิธีเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างเป็นทางการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ศาสตรี เสาวคนธ์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ชุดปัจจุบัน) เป็นประธานในพิธีเปิด และคณาจารย์บุคลากรร่วมแสดงความยินดี โดยคลินิกการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-14.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และยังเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพบรรยากาศ

ข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ