ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มข.

ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในงาน “โฮม”ความรัก ความสุข ความทรงจำ

 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี กับ นายสุทัศน์ กุลสุวรรณ ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่เข้ารับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนั้นยังมี นายฮาเล็ม เจะมาริกัน และนางวงเดือน จินดาวัฒนะ ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ในงาน “โฮม”ความรัก ความสุข ความทรงจำ เนื่องในโอกาส 50  ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น แห่งการอุทิศเพื่อสังคม
 
         นายสุทัศน์ กุลสุวรรณ เป็นศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 15 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เอเชีย บริษัท มิชลิน อาร์โอเอช ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และปฏิบัติงานในระดับนานาชาติในหลายประเทศ นอกจากนี้ศิษย์ เก่าของคณะสาธารณสุขศาสตร์ อีก 2 ท่านยังได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ได้แก่ นายฮาเล็ม เจะมาริกัน ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. รุ่น 17 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 16 และนางวงเดือน จินดาวัฒนะ ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. รุ่น 17 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 
         รางวัลดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจากสมาคมศิษย์เก่า จากการเสนอชื่อของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเป็นการ    เชิดชูเกียรติให้แก่ศิษย์เก่าที่ประพฤติชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และเพื่อเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่าจากทุกคณะวิชา กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้
 
ข่าว/ภาพ: ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เจ้าภาพจัด มวยสากลสมัครเล่น ใน มอดินแดงเกมส์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ในกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์

พิธีเปิดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ในกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์ ถูกจัดขึ้นหลังพิธีเปิด มอดินแดงเกมส์หนึ่งวัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และยังมี ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเปิด เวลา 12.30 น. ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในนามประธานกรรมการจัดการแข่งขัน ได้กล่าวรายงานและแนะนำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น หลังจากนั้น จาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวเปิดการแข่งขัน และเริ่มแข่งขันในวันแรกคือวันที่ 15 มกราคม 2557 โดยใช้ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรหลังเก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน
 
             สองวันแรกมีการแข่งขันวันละ 29 คู่ทั้งประเภทชายและหญิง โดยมีมหาวิทยาลัยที่ลงแข่งขันทั้งสิ้น 54  สถาบัน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทชาย 8 รุ่น และประเภทหญิง 5 รุ่น ดวลหมัดกันจนถึงรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 22 มกราคม 2557 ซึ่งก่อนเริ่มการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดการแสดงหมอลำ โดยนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมอีสาน และสร้างสีสันก่อนเริ่มการแข่งขันมิใช่น้อย
  
             สรุปการแข่งขัน สถาบันการพลศึกษา กวาดเหรียญทองไปทั้งสิ้น 5 เหรียญทอง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 4 เหรียญทอง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2 เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1 เหรียญทอง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 เหรียญทอง และมีพิธีมอบเหรียญรางวัลพร้อมของที่ระลึกบริเวณศาลาพระราชทานปริญญาบัตรหลังเก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมซึ่งได้แก่ นายยุทธพงษ์ สีกะโดน จากสถาบันการพลศึกษา และนางสาวศิรินทรา กงประโคน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  หลังจากนั้นคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่ายที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันจัดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้เชิญกรรมการทุกคนถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกัน
 
 
ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: ศรศักดิ์ อุระ 

 

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดขอนแก่น โดยถือเอาโอกาสดีเนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ สมทบทุนจากผู้มีจิตศรัทธา และจัดทำอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 250 คน

“Sport Day and Night Fancy” สานสัมพันธ์ครอบครัวชาวสาธารณสุขศาสตร์

“Sport Day and Night Fancy” สานสัมพันธ์ครอบครัวชาวสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมวัน “Sport Day and Night Fancy” สานสัมพันธ์ครอบครัวชาวสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ของบุคลากร เนื่องในเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรต่อบุคลากร ตลอดจนการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการให้อภัยซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากรสายผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงาน โดยในภาคเช้า ได้มีการจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน และในตอนเย็น มีการเลี้ยงสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของบุคลากร พร้อมทั้งมีการประกวดการแต่งกายแฟนซี การแสดงของบุตร-หลานบุคลากร และการแสดงของนักศึกษา การจับฉลากของรางวัลจากท่านผู้บริหาร ผู้ใหญ่ใจดี และบุคลากร นอกจากนี้ยังให้คำนิยามของการจัดกิจกรรมที่ว่า “มาแล้วผาสุก สนุกกันทั่วหน้า” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีกล่าวเปิดงาน ณ ลานชมพู อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ทอดผ้าป่าสามัคคี ไทย – สปป.ลาว

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีไทย-สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556  คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย รศ.ดร.ชัญญา อภิปาลกุล ประธานกรรมการ รศ.ดร.ประจักร บัวผัน  หัวหน้าภาควิชาบริหารสาธารณสุข รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษา ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีไทย-สปป.ลาว เพื่อการทำนุบำรุงพุทธศาสนา พร้อมด้วยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกับประเทศไทย นับเป็นเวลาร่วมร้อยกว่าปี และยังเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่คล้ายคลึงกันมาก ผู้คนไปมาหาสู่กันดั่งบ้านพี่เมืองน้อง การทอดผ้าป่าครั้งนี้ได้รับเกียรติสูงสุดจาก สปป.ลาวที่ได้ทอดผ้าป่า ณ พระราชวังเก่าเจ้าชีวิต เมืองหลวงพระบาง ที่ประดิษฐานพระบางสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองชาวหลวงพระบาง  ยอดเงินทั้งสิ้น 111,999 บาท คิดเป็นเงินกีบ 2.7 ล้านกีบ ในช่วงเย็นมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองฝั่งโขง 

 

 

35 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมทำบุญใส่บาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี คณะสารณสุขศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าห้องสมุดศาสตรี เสาวคนธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตร ก่อนเริ่มพิธีสงฆ์ ซึ่งประกอบด้วยการสวดมนต์ และใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะต่างๆ ที่เข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างเนืองแน่นในบรรยากาศที่อบอุ่น 
 
หลังจากพิธีสงฆ์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมรับประทานอาหารเช้า บริเวณข้างห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ และตลอดกิจกรรมมีตัวแทนนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรเลงดนตรีไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และบุคลากรได้ถือเป็นเริ่มต้นในการร่วมแต่งกายโดยชุดผ้าไทยในโอกาส 35 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.ด้วย
 
 
ภาพ/ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์