ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

ดาวน์โหลดไฟล์ Power Point ของวิทยากรแต่ละท่าน จากการประชุม CVD เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2561

  • 2018-10-08-a Life style, MetS CVD_AMY Yen
  • 2018KohnKae_Won Chul
  • CVD risk
  • Examples of features of the epidemiological transition
  • FIT and CVD 20181008 V1_Sam Chen
  • KL Chien
  • Overview Of NCD Malaysia experience 2018

 << ดาวน์โหลดไฟล์รวมคลิก